Práva cestujúceho po uhradení služieb cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu (§ 9, ods. 1, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: