Obmedzenie vzťahujúce sa na uzatváranie poistenia pre prípad úpadku (§ 10, ods. 3, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: