Plnenie vo forme úhrady služieb, na základe ktorých budú cestujúci pokračovať v zájazde (§ 13, ods. 4, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: