Úhrada nákladov v prípade, ak si cestujúci zabezpečí repatriáciu na vlastné náklady (§ 13, ods. 5, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: