Prechod nárokov cestujúceho na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku (§ 13, ods. 9, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: