Ochrana pre prípad úpadku podľa tohto zákona v súvislosti s cestujúcimi (§ 13, ods. 10, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: