Spôsoby poskytovania informácií podľa § 14, odseky 1 až 4 tohto zákona (§ 14, ods. 6, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: