"Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu" (§ 15, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: