Neodvrátiteľná a mimoriadna udalosť (§ 2, písm. h), zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: