Dôvody návrhu zmien zmluvy o zájazde zo strany cestovnej kancelárie (§ 20, ods. 2, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: