Právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde pri uzatvorení tejto zmluvy mimo predajného miesta (§ 21, ods. 5, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: