Zodpovednosť cestovnej kancelárie za porušenie zmluvy o zájazde (§ 22, ods. 1, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: