Výnimka z obmedzenia nákladov na ubytovanie podľa § 22, ods. 12 tohto zákona (§ 22, ods. 13, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: