Zodpovednosť obchodníka za chyby zapríčinené technickými poruchami v systéme rezervovania (§ 28, ods. 1, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: