"Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr " (§ 31, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: