Správne delikty (§ 31, ods. 4, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: