Subjektívna a objektívna lehota na začatie konania o uložení pokuty (§ 31, ods. 10, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: