Prevádzkovateľ (§ 3, ods. 4, písm. a), zákon č. 54/2015 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: