Výnimky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§ 4, ods. 2, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: