Zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu, spôsobenú jeho viacerými jadrovými zariadeniami (§ 4, ods. 6, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: