Podmienky pre súhrnné označovanie viacerých jadrových zariadení jedného prevádzkovateľa ako jedno jadrové zariadenie (§ 4, ods. 7, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: