Výnimky zo zodpovednosti za jadrovú škodu a povinnosti kryť zodpovednosť za jadrovú škodu poistením alebo finančnou zábezpekou (§ 5, ods. 5, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: