Povinnosť prevádzkovateľa kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti (§ 6, ods. 1, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: