Povinné limity poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa za jadrovú škodu (§ 6, ods. 7, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: