"Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody"(§ 7, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: