Rozsah náhrady škody pri uspokojovaní nárokov v dôsledku jadrovej škody (§ 7, ods. 5, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: