Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa, poskytovateľa poistenia a poskytovateľa finančnej zábezpeky (§ 8, ods. 3, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: