Povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak bol ukončený predchádzajúci spôsob finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu (§ 8, ods. 4, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: