Povinnosť Národnej banky Slovenska vydať informáciu podľa § 8 ods. 6 a príslušná lehota (§ 8, ods. 9, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: