Dôvody zastavenia konania o povolenie zo strany Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (§ 8, ods. 10, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: