Povinnosti Okresného úradu v sídle kraja v súvislosti s oznámením podľa § 9 ods. 1 alebo 2 tohto zákona (§ 9, ods. 4, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: