Správna pokuta za porušenie oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 3 tohto zákona (§ 10, ods. 2, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: