Opakované uloženie správnej pokuty (§ 10, ods. 3, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: