Pokuty ako príjem Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení (§ 10, ods. 5, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: