Pôsobnosť Občianskeho zákonníka v súvislosti so zodpovednostnými právnymi vzťahmi za jadrovú škodu (§ 12, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: