Predloženie písomného dokladu o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu podľa tohto zákona (§ 13, Zákon č. 54/2015 Z.z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: