Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: