Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Podradené pojmy:
Susedné pojmy: