Vyhláška č. 436/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: