Vyhláška č. 165/2018 Z. z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: