Vyhláška č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: