Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: