Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: