Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: