Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: