Ústavný zákon č. 47/1996 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy: