Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade, ak cestujúci odmietne náhradný zájazd (§ 33a, ods. 6, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: