Povinnosť vyrovnania rozdielu v cene zájazdu medzi zmluvnými stranami (§ 33a, ods. 2, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: