"Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia " (§ 33b, zákon č. 170/2018 Z. z.)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Súvisiace pojmy:

Nadradený pojem:
Susedné pojmy: