"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020 " (§ 60i, zákon o e-Governmente)

Zobraziť pojem v strome Domain: 14

Popis

Dôležitosť

Odsek

Súvisiace pojmy: